head-page PočetnaIzložbe

Prostorni origami

origami

Prostorni origami

Izložba studentskih radova TU Grac (Austria)

Objekti prikazani na izložbi su radovi studenta Arhitektonskog fakulteta u Gracu koji su rađeni u okviru predmeta „Projektovanje specijanih tema” u 6. semestru osnovnih studija.

Prostorne origami strukture na izložbi su generisane uz pomoć algoritmičkog editora Grasshopper koji je integrisan uz CAD program Rhinoceros. Studenti su za svaki projekat generisali individualni algoritam kojim su parametrički definisali svoje prostorne forme. Svaka od formi predstavlja jednu ili više razvojnih površi. Karakteristika ovih površi je da se mogu saviti od jednog lista papira (tj. bez istezanja ili nabiranja materijala) Nakon definisanja površi, planovi za fabrikaciju su automatski generisani i uz pomoć laserskog sekača su sečene konture delova, a mesta savijanja materijala su gravirana. Po završetku sečenja i graviranja materijala, svi delovi su ručno savijani, sklapani i lepljeni. Za modele je korišćen papir firme Fedrigoni u debljini od 130, 170 ili 250 gr. Modeli formata 33x33cm pripadaju grupi “tesselated origami” a formati 70x70cm pripadaju grupi modularnih origamija.
Predmetni nastavnici: Dr. Milena Stavric i Dr. Albert Wiltsche, Institut za Arhitekturu i Medije, Arhitektonski Fakultet tehničkog univerziteta u Gracu.
Prof. Milena Stavrić i prof. Albert Wiltsche rade na Institutu za Arhitekturu i Medije (IAM) na tehničkom univrzitetu u Gracu. Osnovno polje njihovog istraživanja je u oblasti arhitektonske geometrije. Origami strukture (naboraste strukture) su deo njihovog trenutnog istraživanja i primenjivost origamija u arhitektonskom dizajnu.

Institut za Arhitekturu i Medije u okviru svog nastavnog procesa i istraživanja koristi potencijale digitalnih tehnika u arhitektonskom dizajnu. Digitalne medije se sagledavaju kao obogaćenje arhitektonske profesije, čime se omogućava novi način dizajna i gradnje arhitektonskih objekata. Jedan od glavnih ciljeva instituta je povezivanje nastave sa istraživačkim radom. U tom pogledu institut ima četiri osnovne oblasti aktivnosti: kreativna kolaboracija, digitalni alati, digitalna fabrikacija i hibridna arhitektura.

 • Galerija Fakulteta likovnih umetnosti, Knez Mihailova 53

 • Otvaranje izložbe
  Četvrtak, 5. maj 2016
  19.00

 • Predstavljanje izložbe
  Subota, 7. maj 20016
  19.00 - 20.00