head-page PočetnaIzložbe

Izložba rezultata studentske radionice Nijanse prostora – Fakultet likovnih umetnosti, Arhitektonski fakultet i Fakultet za umetnost i dizajn

bina

Izložba rezultata studentske radionice Nijanse prostora – Fakultet likovnih umetnosti, Arhitektonski fakultet i Fakultet za umetnost i dizajn

NOĆ MUZEJA
Autor i koordinator: Milena Kordić

Program radionice posvećen je istraživanju oblika interdisciplinarne saradnje studenata (i nastavnika) umetnosti, arhitekture i dizajna. Pronalaženjem zajedničkih tema u ovim srodnim diskursima, istražuje se mogućnost proizvodnje višeznačnog (transrodnog) proizvoda koji može biti istovremeno (ili između) umetnički objekat, prostorna struktura i upotrebni predmet.

Da bi se istraživanje granica između objekta i prostora proširilo, u radionici se kao gradivni element, pored materijala (drveta, kamena i metala), uvodi se i izvor svetlosti, da bi se rad sa formom proširio i na rad sa njenom senkom. Zajedno, forma i njena senka konstruišu ambijent, kojim se preispituju odnosi materijalnih i nematerijalnih aspekata sva tri diskursa.

„…nematerijalno i materijalno se prozimaju, i spojeni su, a ne suprotstavljeni“ Džonatan Hil: Nematerijalna arhitektura, str. 3

Metoda kojom se, u okviru radionice, ispituje polje zajedništva pomenutih diskursa kreće od istraživanja prirode materijala. Upoznavanjem sa osnovnim svojstvima materijala i mogućnostima njihove obrade, traže se ideje o formi objekta, kroz skice i crteže. Zatim se kroz arhitektonske crteže istražuje struktura te forme i prepoznaju tehnička ograničenja njenog konstruisanja i izvedbe. U fazi izvođenja ambijenata, definišu se i detalji izrade, imajući sve vreme u vidu mogućnosti njegove krajnje upotrebe.

Time istraživani proizvod formulisan kao ambijent, može biti koncipiran kao umetnički iskaz, kao prostorna logika a, u krajnjoj fazi, i kao „prostorna svetiljka“ (upotrebni predmet). Pojam nijanse može se takođe tumačiti višestruko, kao karakteristika senke forme, ali i kao nijanse u samom materijalu ili u varijaciji forme.

 

Milena Kordić radi kao docent na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kom je diplomirala (2001), magistrirala (2009) i doktorirala (2014). Naučni i istraživački rad pozicionira u oblastima teorije arhitekture i filozofije arhitekture sa posebnim interesovanjem za probleme arhitektonskog delovanja u unutrašnjem prostoru. Autor je monografije Međuprostor (Zadužbina Andrejević, 2012) i više naučnih radova i poglavlja u monografijama. Pored naučnog i pedagoškog rada, bavi se stručnim radom u oblasti arhitektonsko-urbanističkog projektovanja. Redovno učestvuje na nacionalnim i internacionalnim konkursima, na kojima dobija više nagrada i priznanja. Sa Marijom Krsmanović Stringheta i Brunom Stringheta osnova S.O.B.A design (2015). Autor je nekoliko izvedenih objekata i većeg broja enterijera, a stručne radove izlaže na više nacionalnih i internacionalnih izložbi.

  • Fakultet likovnih umetnosti, vajarski odsek, Vojvode Putnika 58

  • Otvaranje izložbe u okviru manifestacije NOĆ MUZEJA
    Subota, 21. maj 2016
    17.00 - 1.00