head-page PočetnaPredavanja

Zašto javni prostor?, predstavljanje Evropske nagrade za urbani javni prostor

zasto-javni-prostor-02

Zašto javni prostor?, predstavljanje Evropske nagrade za urbani javni prostor

Učesnici: David Bravo Bordas, Španija i Darko Polić, Srbija
Moderator: Ivan Kucina

Sa idejama jednakosti, pluralizma i progresa kao svojim sastavnim činiocima, evropski grad se danas suočava sa novim izazovima koji su proizašli iz njegovog eksponencijalnog rasta i sve veće društvene i kulturne kompleksnosti. Neki od glavnih društvenih problema su vidljivi u negovim javnim prostorima: segregacija, neobuzdana gradnja i manjak ljudskih prava na stanovanje i na grad, su neki od fenomena koji ugrožavaju ideal otvorene i demokratske zajednice koja je oduvek bila karakteristična za evropske gradove.

Evropska nagrada za urbani javni prostor, osnovana 2000. godine, je bijenalno takmičenje koje ima cilj da prepozna i ohrabri stvaranje, oporavak i unapređenje javnog prostora, polazeći od činjenice da je stanje javnog prostora jasan pokazatelj građanskog i kolektivnog zdravlja naših gradova. Program organizuje Centar za savremenu kulturu Barselone (CCCB), i deo je saradnje između sedam institucija širom Evrope: Barselona Centar za savremenu kulturu Barselone (CCCB), Frankfurt: Nemački muzej arhitekture (DAM), Helsinki: Muzej finske arhitekture (MFA), Ljubljana: Muzej arhitekture i dizajna (MAO), London: Arhitektonska fondacija (AF), Pariz: Grad arhitekture i nasleđa (Cité) i Beč: Centar arhitekture Beča (Az W).

„Međutim, kada počnemo pobliže da ispitujemo koncept javnog prostora, shvatamo da je nemoguće smestiti ga u neku od formalnih kategorija. Na primer, šta se dešava sa klasičnim trgom za vreme policijskog časa? Njegove fizičke i geometrijske osobine ostaju nepromenjene, ali opet niko neće reći da je to još uvek javni prostor. Šta god njegovo ime nagoveštavalo, javni prostor nije geometrijski, kartezijanski i objektivni okvir, nije čak ni fizički, materijalni i opipljivi kontejner. To je subjektivno mesto, puno političkih konotacija koje podrazumevaju urbanost i koje je, drugačije rečeno, definisano činjenicom da živimo u zajednici, da smo svesni sebe i da poštujemo druge. To je, poput demokratije, nešto neopipljivo i nežno i dešava se na mahove. I kao što parlament nije demokratija tako ni trg nije javni prostor; u stvari, i jedno i drugo počivaju u građanskoj svesti ljudi.“

(Iz teksta “Iznenađenje besposličara”, David Bravo Bordas, 2011.)

  • Kulturni centar Beograda, Galerija Artget, Trg republike 5

  • petak, 16. maj 2014.
    prezentacija Evropske nagrade za urbani javni prostor
    18.00 – 18.45