head-page PočetnaPredavanja

Pravo na grad, tribina

TKV

Pravo na grad, tribina

Vodi: TKV

Razgovaraćemo o Beogradu – gradu kao političkom prostoru, načinima na koje se u jednom gradu konstituišu i raspoređuju odnosi moći, kao i o preispitivanju društvenih uloga u Beogradu i mogućnostima participacije u životu grada konkretnom akcijom u javnom prostoru. Pozvaćemo se na koncept prava na grad, kao na jedno od osnovnih ljudskih prava:

„Pravo na grad je zato mnogo više nego pravo na individualni pristup resursima koje grad sadrži: to je pravo da menjamo sebe menjajući grad prema sopstvenim željama. To je više kolektivno nego individualno pravo, zato što menjanje grada nedvosmisleno zavisi od ostvarivanja kolektivne moći nad procesima urbanizacije. Sloboda da iznova stvaramo sebe i naše gradove, rekao bih, jedno je od najdragocenijih, a ujedno i najzapostavljenijih ljudskih prava.“

Dejvid Harvi, Pravo na grad

  • Kulturni centar Beograda, Pop Up prostor, Trg republike 5

  • sreda, 14. maj 2014.
    tribina
    17.00 – 18.00