head-page PočetnaPredavanja

Otvoreno planiranje u Amsterdamu

amsterdam

Otvoreno planiranje u Amsterdamu

Zef Hemel, Holandija

Dok su velike pretenzije u prošlosti ugrožavale budućnost urbanog planiranja, u svojim istraživanjima i planiranju Zef Hemel pokušava da se usmeri na njegovu suštinu: ekonomiju, demokratiju i kreativnost. On traži adaptivno planiranje – vrstu planiranja koja se lako može prilagoditi okolnostima koje se stalno menjaju. Takvo radikalno drugačije planiranje potrebno je zato što se svet brzo urbanizuje i zapada iz jedne krize u drugu. Zbog rastuće kompleksnosti, potrebno je planiranje koje je lokalno, na nivou individualnih gradova i njihovih uticajnih sfera.

U Strukturnoj viziji Amsterdam 2040, Gradska skupština Amsterdama predstavlja svoje ambicije za period 2010–2040. Strukturna vizija je okvir analiza za prostorni plan i pruža osnovu za ulaganja u grad, ali je, pre svega, vizionarski scenario za budućnost. Kompleksnost urbanog razvoja znači da više nije moguće planirati stvarajući definitivne planove. Više nego ikada ranije u dugoj amsterdamskoj tradiciji urbanog planiranja, gradska vlada je želela da ovu Strukturnu viziju formira u otvorenom procesu.

Građani, preduzeća, institucije i vladine organizacije dobili su priliku da iskažu svoje stavove i daju doprinos procesu. Rad na Strukturnoj viziji trajao je tri godine i sastojao se od tri faze: prepoznavanje, integracija i ratifikacija. Građani i organizacije su u ove faze bili uključeni na različite načine.

Vizija predstavlja četiri snažna pravca razvoja koji se mogu prepoznati u velikim delovima grada, čak i van gradskih granica: širenje gradskog centra; prožimanje grada i pejzaža; ponovno otkrivanje obala; internacionalni karakter južnog dela grada.

  • Kulturni Centar Beograda, Pop Up prostor, Trg republike 5, prizemlje

  • subota, 24. maj 2014.
    predavanje
    19.00 – 19.30