head-page PočetnaPredavanja

Model za Savamalu, prezentacija projekta

model-za-savamalu

Model za Savamalu, prezentacija projekta

Autori: Maja Popović Vračar i Boba Stanić
Koautori: Daša Spasojević, Ana Ugrinić, Miloš Kašul Nikolić i Predrag Milić

Savamala je zapuštena gradska oblast koja je u procesu svakodnevne transformacije, bez jasno formulisane budućnosti i plana koji se primenjuje u praksi. Upravo zbog toga, postala je idealna platforma za različite interesne grupe i alternativne pristupe planiranju i izgradnji.

U kontekstu budućeg planiranja Savamale, verujemo da je od ključnog značaja da oblast napravimo što transparentnijom. Smatramo da će detaljan pregled situacije biti velika prednost za razvoj ove oblasti i da za buduće planiranje moramo imati što jasnije ideje o tome šta je zapravo oblast Savamala, od čega se sastoji, ko su njeni stanovnici, koje su njene aktivnosti, kakvi su interesi koji su uključeni i kakvim ambicijama različiti akteri u oblasti teže.

Iz navedenih razloga, projekat Model za Savamalu ne nudi idejno rešenje već ima cilj da područje napravi transparentnim i pomoću fizičkog 3D modela prikaže istorijske, sociološke, ekonomske i političke činjenice. Model prikazuje portret oblasti Savamala, izlaže istorijsko i trenutno stanje u oblasti, potencijalne probleme i budući razvitak. Razložen na nekoliko slojeva, predstavlja postojeću urbanu morfologiju i tipologiju, naznačava imovinsku strukturu, ukazuje na intenzitet privrednih aktivnosti i pokazuje gde stanovnici Savamale žive i čemu teže. Većina ovih podataka je već na raspolaganju ali nikada nije objedinjena i upoređena.

Istraživanje je zasnovano na prikupljanju informacija sa terena i iz relevantnih institucija (Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Istorijski arhiv Beograda, Urbanistički zavod Beograda, Gradska opština Savski venac, Narodna biblioteka Srbije, Katastar nepokretnosti itd.). Terenski rad se sastojao iz merenja uličnih fasada, trotoara i saobraćajnica, intenziteta saobraćaja, unutrašnjih dvorišta, pozicija ulaza i stepeništa, javnih prostora, funkcija i programa unutar fizičke strukture i prikupljanja tekstualnih, audio i grafičkih informacija od stanovništva i ostalih korisnika prostora.

Kako bismo na najbolji način preneli kompleksnost ovakvih gradskih fenomena, stvorili smo metodologiju prikupljanja i prikazivanja informacija. Model za Savamalu je proizvod te metodologije. Realizacijom modela, projekat zapravo počinje. Njegov cilj je da stimuliše debatu, privuče pažnju javnosti i okupi lokalno stanovništvo, posetioce, arhitekte, planere, političare i investitore, da bi se na osnovu jasno izloženih podataka raspravljalo o budućem razvitku oblasti Savamala.

  • Kulturni centar Beograda, Pop Up prostor, Trg republike 5

  • petak, 30. maj 2014.
    prezentacija projekta
    17.30 – 17.45