head-page PočetnaPredavanja

Ko ima pravo na grad? Grad za sve!

okamura

Ko ima pravo na grad? Grad za sve!

Osamu Okamura, reSITE, Republika Češka

Smanjenje broja stanovnika je prirodan proces kojim su najviše pogođeni prostrani regioni Centralne Evrope, kao i čitave države. Ono što se donedavno jasno prepoznavalo kao grad, danas gubi granice, a sa njima i svoj identitet, sve je relativizovano. Potreba za autonomijom u svim oblastima individualnog života postaje najveća vrednost u lancu vrednosti. Nakon pada komunizma značajno su osnaženi fenomeni društvene diferencijacije i segregacije. Postoji rizik od sve veće koncentracije siromašnih u stambenim naseljima, posebno u gradovima koja se bore sa velikom nezaposlenošću i socijalnom ekskluzijom. Danas se borimo kada mislimo o tome što gradovi treba da budu, u situaciji kada zaštita postaje političko pitanje a nasleđe pravo koje, kao i sva prava, podleže političkoj korektnosti.
Ipak, samo gradovi mogu da pruže potpuno okruženje za stvaranje formalnih i neformalnih mreža, uključujući neophodnu kulturnu klimu – potrebu za eksperimentisanjem i probijanjem granica. Važno je ponovo uspostaviti vezu između stručnog procesa planiranja i svakodnevnog života. Grad je mesto dostupnosti. Protivurečnosti mogu da koegzistiraju.
Ali, zašto je naš grad tako raštrkan, a ipak mu nedostaje javni prostor? Slično, danas se automobili prepoznaju kao uzrok mnogih problema urbanog života koje je teško kontrolisati. Kako ponovo oživeti grad kao domen javnog?
Urbanističko planiranje mora da zastupa ideju koju će mnogi ne samo podražavati već, u idealnom slučaju, i direktno ostvarivati. Značajno se promenilo ne samo planiranje već i uloga planera.

  • Kulturni centar Beograda, Galerija Artget, Trg republike 5

  • petak, 16. maj 2014.
    predavanje
    19.00 – 19.45