head-page PočetnaPredavanja

Ideje saradnje za gradove i pejzaže XXI veka

MartinJBarry

Ideje saradnje za gradove i pejzaže XXI veka

Martin Džozef Beri, W Architecture & Landscape Architecture, SAD / reSITE, Republika Češka

Ova prezentacija će kombinovati urbanizam, pejzažnu arhitekturu i društvene inovacije koje Martin Džozef Beri primenjuje u radu sa firmama W Architecture and Landscape Architecture u Njujorku i reSITE u Pragu. Predavanje ima tri glavne teme: osnovni okviri i savremene teorije iz pejzažne arhitekture i urbanizma iz prakse Martina Berija i W Architecture and Landscape Architecture; kvalitet života u urbanoj sredini i ideje o saradnji dizajna, regulativa, finansija i učešća građana gradove čini konkurentnijim, fleksibilnijim i boljim za život, rad i igru; budući pravci u neprofitnim dizajnerskim poslovima i njihov doprinos kvalitetu urbanog života u regionu Centralne i Istočne Evrope (CIE). U skladu sa prvom temom o savremenoj teoriji i praksi pejzažne arhitekture, Beri će predstaviti osnovne vizije o ekologiji i održivosti gradova sa naprednim razmišljanima o urbanizmu. Prezentacija projekata biće fokusirana na dva savremena pristupa dizajnu priobalja u Kanadi i Sjedinjenim Državama. Drugi deo predavanja biće posvećen radu reSITE konferencije, sa bazom u Pragu i Bruklinu, koja koristi saradnju kao osnovu za razmišljanje o održivom urbanom dizajnu i katalizatoru učešća javnosti, što je vizionarski i nov koncept u CIE. Na kraju će prikazati kako se društveno orijentisani poslovni poduhvati, kao što je reSITE, trude da izmene način na koji projektantske firme rade i razmišljaju zajedno.

Glavni cilj predavanja jeste podizanje svesti o trendovima u gradovima van regiona CIE, u oblasti urbanizma i pejzažne arhitekture, i kako organizacije koje se bave projektovanjem mogu da budu katalizatori razvoja i učešća istovremeno. Ideja je da se inspirišu novi načini korišćenja savskog i dunavskog priobalja u Beogradu i podstakne razgovor o angažovanju mlađih generacija u stvaranju kulturnih i inovativnih središta kao ključnog aspekta pametnog urbanog razvoja.

Martin će takođe voditi i radionicu u saradnji sa arhitektama i ekspertima za društvene inovacije i dizajn. Cilj radionice je da kreira kreativne urbanističke intervencije koje bi mogle da unaprede kvalitet života građana Beograda.

 • Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
  petak, 16. maj 2014.
  predavanje
  10.00 – 12.00

 • Kulturni centar Beograda, Galerija Artget, Trg republike 5
  petak, 16. maj 2014.
  predavanje
  20.00 – 20.45