head-page PočetnaPredavanja

BELGRADE.Scapes:LAB / BiG Projects, prezentacija publikacije

BG-Scapes-Lab

BELGRADE.Scapes:LAB / BiG Projects, prezentacija publikacije

Izdavač: Centar arhitekture i Incentive Dialogue Network

BELGRADE.SCAPES:LAB / BiG PROJECTS (BGSL) deo je SCAPES:LAB inicijative, koju su pokrenuli Centar arhitekture i Incente Dialogue Network (IDnet) iz Novog Sada, namenjene širem preispitivanju i istraživanju izvora obrazovanja i jačanju kapaciteta za istraživanje u arhitekturi i urbanizmu u tranzicionoj realnosti Balkana. SCAPES:LAB umrežava i angažuje akademske radnike, autore, nezavisne israživače, studente i mlade profesionalce iz arhitekture i urbanizma i srodnih disciplina, a sadržaj se tematski formira sa tendencijom stalnog rasta i pravilne razmene.
BGSL je formiran kao kolaborativna istraživačka platforma za kritičko sagledavanje aktuelnih ali nepreciznih i nejasno predstavljenih modela za transformaciju velikih područja grada Beograda, koji se nameću kao jedini i jedino mogući, sudbinski važni.
Kako veliki projekti utiču na grad i ko (treba da) ih predstavlja? Kakve su posledice i ko o njima (treba da) brine? Šta su moguće alternative? Šta je zaista veliki projekat? Kako pomiriti planove sa realnošću tranzicionog društva svedenog na iščekivanje i zagledanog u političko-ekonomske, obećavajuće konstrukte?
Kako umesto velikih projekata razvijati svest o velikim potrebama?
Čitanjem i kontekstualizacijom niza urgentnih pitanja kroz komparativnu analizu, gostujuća predavanja i polemičke uvide kroz radionički rad, stvara se novi prostor za emancipaciju velikih tema, ali i studenata arhitekture i srodnih disciplina ili mladih profesionalaca. Demistifikacija sadržaja u planiranju Beograda kroz relevantnu argumentaciju omogućena je predstavljanjem inovativnih metodologija i radionica čiji će moderatori biti eksperti iz Beograda, Njujorka, Bazela, Novog Sada, Ciriha i Pariza.
Učesnici su velikim odzivom u kratkom roku potvrdili veliku potrebu.
Nastavićemo.
Hvala svima.
U okviru programa Bine, učesnici će predstaviti rezultate i diskusija o uvidima će se, nadamo se, nastaviti i na drugim mestima.

  • Kulturni centar Beograda, Galerija Artget, Trg republike 5

  • četvrtak, 22. maj 2014.
    OTKAZANO prezentacija projekta