predavanje-planmobilnosti
Plan održive urbane mobilnosti za Beograd – razlozi, uzori, ciljevi.

Žaklina Gligorijević i Danijela Karvaljo

Planeri sami nemaju moć da menjaju izgled i ambijent gradova, ali mogu da doprinesu prilagođavanju promenljivim uslovima razvoja. Beograd već ima strateški osnov, uspostavljen različitim dokumentima kakvi su Strategija razvoja grada Beograda, Generalni urbanistički plan ili Saobraćajni master plan, ali je važno da gradovi održavaju komunikaciju sa svim sektorima u planerskom procesu.

Važan uslov za uspešne gradske projekte je zajedničkii napor lokalne uprave, privatnog i neprofitnog sektora da razviju organizacione, finansijske i pravne veštine da učestvuju i sarađuju u artikulaciji zdravog razvoja grada u skladu sa Evropskim smernicama i prioritetima. Jedan od načina mogao bi biti i izrada plana održive urbane mobilnosti Beograda, koji je u pripremi.

Predstaviće se glavni nalazi planerskog procesa Plana održive mobilnosti Beograda koje je, tokom 2012. godine, izradio konzorcijum TIS i ParqueExpo. Cilj projekta bio je da obezbedi da se transportni sistemi Beograda planiraju u skladu sa budućim društvenim, ekonomskim i socijalnim potrebama i potrebama zaštite životne sredine sa minimalnim štetnim uticajima. Projekat finansira UNDP-GEF, a glavni korisnik projekta je Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.

Više...

info
Kulturni centar Beograda, Galerija Artget, Trg Republike 5

info
petak, 19. april 2013.
predavanje
18.00 časova