savske_obale
Savske obale i ono što ih spaja

Vode: Marija Martinović i Dobrivoje Lale Erić (do.co.mo.mo Srbija)

Polazak kod Beton hale→ SC „25. maj“ → Termocentrala Snaga i svetlost → Muzej savremene umetnosti / PC Ušće →  Brankov most →  Staro sajmište → Stari savski most →  Modernizam Novog Beograda →  Gazela → Stari železnički most →  Novi železnički most →  Most na Adi →  Beogradski sajam →  Savski amfiteatar →  Savamala →  Beton hala

„Leva obala Save bila je Austrijska. Od obale pa do Zemuna samo pesak i baruštine. Na obali su bile straže, jedna na samome ušću Save u Dunav, druga na pola puta do železničkog mosta, treća kod samog mosta. Između tih stražara polako su išla stazom pored vode, ukorak, dva mađarska stražara sa puškama i velikim zelenim perjem na kalpacima kao čitavim petlovskim repovima. Između njihovih prolaza bilo je po oko pola sata slobode. To smo mi koristili, preplivali i išli u bare da beremo lokvanj. No jednom su stražari pokvarili red, iznenadili nas i uhvatili Huga koji je bio najdalje otišao i onako goluždravog oterali ga peške čak u Zemun. Tamo su ga držali sve do noći, a onda doveli natrag na obalu i pustili ga da prepliva.“

(Aleksandar Deroko, A ondak je letijo jeroplan nad Beogradom, Beograd 1984, str. 48)

Više...

docomomo+logo2

info
Okupljanje – Beton hala, Karađorđeva ulica

info
subota, 20. april 2013.
šetnja (brodom)
11.45 – 14.30